Борола Македонија

  • Ул.Црвена вода бр.22 Битола 7000, Македонија

  • Телефон/Факс: (+389) 47 229 362

  • e-mail: macedonia@borola.com