Фамилија Имунобор претставува широка гама на производи со различен состав. Тоа се Имунобор, Имунобор Кидс, Имунобор Кидс Сируп, Имунобор Уро, Имунобор Бета Глукан. Екстрактите кои ги содржат тие производи се високопречистени и стандардизирани.

Продукт

Состав

Предности на состав

Имунобор

Мачкина канџа
По Д’арко
Мате
Мака
Состојките во комбинацијата взаемно си го потенцираат ефектот.
Основната состојка Мачкина Канџа е во високо количество
Имунобор КидсБета Глукан
Ехинацеа (пурпура: палида)
Го содржи најмоќниот имуностимулатор од природен производ со докажан механизам на дејство
Имунобор УроБета Глукан
Американска црвена боровинка
Го содржи најмоќниот имуностимулатор од природно потекло Бета Глукан , и високо количество Cranberry за максимален ефект
Имунобор БиотикБета Глукан
Lactobacillus bulgaricus – 250 mg(2.5mlrd CFU/G)
Комбинацијата претставува пробиотик, пребиотик и имуностимулатор.
Имунобор Кидс СирупЕдинствениот микронизиран Бета Глукан со највисока чистота 93%Брзо дејство, висока ефективност, целогодишна безопасност
Имунобор Бета ГлуканВисоко количество Бета ГлуканВисока ефективност и безопасност при алергии и автоимуни заболувања.

Функцијата на имуниот систем ја определува отпорноста на организмот кон инфекции, малигни заболувања и алергии. Во зависност од состојбата на имуниот систем, возраста , видот на заболувањето и ефектот кој што сакаме да го постигнеме со соодветни различни состојки, комбинирани на различен начин.

Монокомпонентните продукти ги прошируваат можностите на фамилијата Имунобор. Создадени се да дадат решение кај лекари, фармацевти и пациенти во случаите кога поликомпонентните продукти не ограничуваат.

  1. Кога се неопходни високи дози од даден екстракт со цел постигнување на определен ефект , на пример ако е неопходен помоќен антивирусен ефект при акутни вирусни инфекции, потребен е прием на висока доза на ехинацеа.
  2. За подолг прием
    Ако е неопходен продолжителен прием без прекинување, соодветен е Имунобор бета Глукан
  3. Кај придружни заболувања
    Ако имате алергија, за имуностимулација се препорачува Имунобор Бета Глукан за возрасни и Имунобор Кидс Сируп за деца. Тој ја зголемува имуната заштита и истовремено има антиалергиски ефект.
  4. Ако имате автоимуно заболување исто се препорачува Имунобор Бета Глукан за возрасни и Имунобор Кидс Сируп за деца.
  5. За елиминирање на неудобноста од отворањето на капсулите кај мали деца, со Имунобор Кидс сируп тој проблем е отстранет. Освен тоа производот се зема само еднаш на ден.

Имуната состојба може да биде нормална, намалена и нарушена. Во здравиот организам постои баланс помеѓу имуниот систем и заболувањата – инфекции, малигни заболувања и алергии. Под влијание на различни фактори – стрес, хроничен умор, нерационално хранење, употреба на антибиотици и др. имуната заштита се намалува и може да настапи заболување. Кога зборуваме за нарушен имунитет може да стани збор за активност како на пример кај алергии или за нераспознавање на своите структури од туѓите како при автоимуните заболувања.

Секој од нас може да боледува од разни инфекции причинети од различни видови на микроорганнизми (патогени) , имено вируси, бактерии и габи. Во зависност од видот на инфекцијата лекувањето е различно. При вирусни инфекции не се користат антибиотици, туку имуностимулатори. При бактериски инфекции специфичното лечење е со антибиотици.
При габични инфекции се користат противгабични средства т.н. антимикотици.
За зголемување на ефективноста на лечењето, скратување на периодот на боледување и спречување на компликации и рецидиви , се препорачуваат имуностимулатори.

Според локализацијата инфекциите можат да бидат респираторни, уринарни, цревни, кожни, очни итн. Нивното лечење се определува не само од видот на причинителот, туку и од спецификата на засегнатиот орган. Имуностимулаторите за различните органи и системи исто можат да бидат различни. На пр. Имунобор Бронхо е имуностимулатор специјално за дишниот ситем, Имунобор Уро за уринарни инфекции итн.