Што е имунитет?

Што е имунитет?

Имунитет е отпорност на организмот кон физички, хемиски, биолошки и други штетни фактори во опкружувачката природа. Се отстварува преку сложен систем од заштитни и приспособувачки реакции, кои обезбедуваат генетска целина и постојаност во внатрешната средина на организмот, независно од промените во околниот свет. Имуниот систем има совршена организација, во која учествуваат различни структури – тимус, [...]
Повече