Проверете страдате ли от "имунен срив"?

Посочете това което е характерно за Вас. Като резултат от теста ще получите схема за преодоляване на имунния срив:

Непрекъсната отпадналост

1 out of 4

Бавно зарастване на раните

2 out of 4

Често боледувате – повече от 4 пъти годишно

3 out of 4

Тежко и продължително боледуване – повече от 2 седмици

4 out of 4