“БОРОЛА” ООД

седалище: гр.София; адрес на управление: гр.София-1202 район Оборище ул.”Цар Симеон” №52;

адрес на офиса: гр.София-1632 ж.к.”Овча купел-2” блок 2А-партер;

адрес за кореспонденция: гр.София-1632 ж.к.”Овча купел-2” блок 2А-партер;

тел.029156100; факс 02915611; e-mail: office@borola.com;

“БОРОЛА” ООД е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121121771;

Органи осъществяващи контрол върху дейността на дружеството: Министерство на здравеопазването и регионалните здравни инспекции, Изпълнителна агенция по лекарствата и Българска Агенция по Безопасност на Храните;

“БОРОЛА” ООД е регистрирана по ЗДДС.